Hakkında

 Fakültemiz; bünyesinde Seramik Bölümü’nün açılması konusundaki Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına yaptığı teklifi 05.01.2011 tarihinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca söz konusu bölümlerin açılması uygun görülmüştür.  Açılması uygun görülen Seramik Bölümü ile Resim Bölümü’nün kısa sürede eğitim-öğretime başlayabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmaktadır.